facebooktwittermail

Här odlas tomater året om

Högbo

På Högbo Bruk i Sandviken bedrivs skogsbruk, fastighetsförvaltning, odling och livsmedelsproduktion. Bolaget är kommunalägt och har 130 anställda, de flesta i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder.

FOTO: HÖGBO BRUK

Högbo Bruk ägs av Sandvikens kommun sedan 1945. Till bruket hör 2 500 hektar mark varav bruksområdet utgör 500 hektar. Här finns ett stort rekreationsområde samt 120 byggnader som hyrs ut till privatpersoner och företag.