facebooktwittermail d

Här kartlägger simulatorn förarkunskaperna

Tierp

Kartlägga styrkor och svagheter hos anställda inom skogsbruket gynnar företaget, beställaren och inte minst maskinföraren. Det är utgångspunkten för Svensk skogsvalidering som sedan 2019 certifierat skogsbolagens personal.