facebooktwittermail d

Grafiken visar: Här ska du se upp för vildsvinen

Kartmaterialet från Nationella Viltolycksrådet ger värdefull information om hur vildsvinen har spridit sig över landet.

Bland annat kan man se i vilka områden djuren har rört sig. Men för alla som kör bil på landsbygden ger kartmaterialet också värdefull information om var man ska vara extra uppmärksam.

Om du zoomar in på de vägsträckor som du brukar köra på så kan du utläsa var andra medtrafikanter har krockat. Många krockar på samma ställe och under längre perioder signalerar att det kan finnas anledning att sänka farten och hålla bromsberedskap just där.

Statistiken bygger på olyckor från 2010 och fram till november 2017. Vill du titta på ett visst område kan du zooma in i kartan, men även klicka på prickarna för att få fram fler detaljuppgifter som exempelvis olycksdatum.