facebooktwittermail d

Här förvandlas svenskt trä till tropiskt

Värmebehandlat trä som både tål röta och får färger likt regnskogsträ kan bli en ny stor svensk exportprodukt.

En huspanel av svenskt trä som ser ut som regnskogsträ och som aldrig behöver målas. Det kan bli framtiden om värmebehandling av trä tar fart i Sverige och blir en volymprodukt.
Nu forskas det intensivt på värmebehandling av trä vid LTU i Skellefteå. De har fått hjälp av Skellefteåföretaget Valutec, som bland annat gör värmebehandlingsanläggningar, att bygga en unik forskningsanläggning.

Det är ingen nyhet att det händer saker med trä när man hettar upp det, samtidigt som man tar bort syret för att förhindra att det brinner upp.

Användas storskaligt


- Men vad som har hänt är att man börjat inse att man kan använda metoden storskaligt industriellt, säger Tom Morén, professor vid institutionen för träteknik.

När man värmer upp trä till mellan 160 och 230 grader förändras träets egenskaper. Efter behandlingen sväller och krymper det mindre än vanligt trä.

Det tar också upp mycket mindre fukt från omgivningen och rötsvamparna är förhållandevis ointresserade av värmebehandlat trä. Ju högre temperatur desto mer beständigt blir träet mot rötangrepp.

- Värmebehandlat trä rör sig ungefär hälften så mycket som vanligt trä. Det tar upp cirka hälften av vad vanligt trä tar upp i fuktig luft. Det är en stor fördel i produkter som möbler eller panel som målas. En färgfilm på trä belastas rätt mycket av fuktrörelser.

Miljöfördel


Tom Morén påpekar att värmebehandling också har en stor miljöfördel då man inte tillsätter några kemikalier som vid traditionell impregnering utan värmebehandlingen använder ren vattenånga för att tränga bort syret under processen.

Det värmebehandlade träet kommer att bli dyrare än impregnerat trä då man bland annat måste använda trä av bättre kvalitet eftersom kvistar inte klarar sig särskilt bra i värmen.

- I produktionsledet kommer det kanske att bli mellan 500 och 1 000 kronor dyrare per kubikmeter. Men det är inte så mycket om man jämför med vad man får betala för teak. Och minskar underhållet ordentligt för till exempel ytterpanel kan det motivera ett högre pris.

Institutionen samarbetar nu med en företagsgrupp inom träindustrin i Arvidsjaur för att utveckla metoderna. De ska bland annat bygga ett antal kedjehus med värmebehandlad träpanel i Älvsjö i Stockholm.

- Det är lite av en boom och nu börjar det komma frågor från tunga aktörer inom träindustrin. Härje Rolfsson