facebooktwittermail d

Hela landets naturskogar kartlagda

Sveriges skogar är kartlagda. En ny databas från SLU visar var de skyddsvärda skogarna finns.