facebooktwittermail d

Sämre vägar i skogs- och glesbygd

Det råder stor skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder, menar Riksförbundet M Sverige som kartlagt landets vägnät. 

Sämst är vägarna i skogslänen – däribland Norrbottens och Västerbottens län.