facebooktwittermail d

Här finns flest solceller

Antalet solcellsanläggningar blir allt fler. Och de levererar allt mer. Flest finns det i Västra Götaland.

Antalet solcellsanläggningar har ökat med 85 procent på tre år. Och under 2019 räknar Energimyndigheten med en produktionsökning av solel med ytterligare 45 procent.
Antalet solcellsanläggningar har ökat med 85 procent på tre år. Och under 2019 räknar Energimyndigheten med en produktionsökning av solel med ytterligare 45 procent.

I hela Sverige finns det enligt ny statistik från Energimyndigheten 25 486 solcellsanläggningar. En ökning med 15 480 stycken jämfört med för tre år sedan. Närmare 85 procent, 21 535 stycken, är mindre anläggningar upp till 20 kW. Det är också dessa som ökat mest sedan 2016, nu finns det nästan 13 000 fler. 2016 var anläggningarnas totala effekt 140 MW. 2018 var motsvarande siffra 411 MW.