facebooktwittermail d

Här finns flest ekokor

18 procent av alla Sveriges mjölkkor finns på ekogårdar. Andelen är högst i Örebro län. Här kan du se andelen län för län.

FOTO: MOSTPHOTO

Det finns närmare 59 000 ekologiska mjölkkor i Sverige, vilket motsvarar 18 procent av det totala antalet mjölkkor. På länsnivå är andelen högst, 43 procent, i Örebro. Det visar Jordbruksverkets siffror för 2018.

– Just nu finns en överproduktion av ekologisk mjölk, så mejerierna har svårt att ta in nya producenter, säger Birgitta Johansson, rådgivare inom ekologisk produktion på Jordbruksverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Det är stora skillnader mellan länen. Lägst är andelen ekologiska mjölkkor i Kalmar, där siffran ligger på 5 procent.

– Delvis kan det hänga på efterfrågan från mejerierna. Om en stor gård lägger om, kan det också göra mycket på andelen. Och framgång sprids mellan lantbrukarna, säger Birgitta Johansson.

I riket har andelen ekologiskt omställda kor för mjölkproduktion ökat med 8 procentenheter sedan 2010. Då var 10 procent av mjölkkorna ekologiska.

Här kan du se andelen län för län: