facebooktwittermail d

Här får gamla kultursorter en ny chans

Havdhem

På 60-talet hittade en forskare gamla kulturvetesorter på gården Kaupings i Ardre socken på Gotland. Sedan 15 år tillbaka förvaltas det gamla arvet av föreningen Gutekorn och odlas på nytt.