facebooktwittermail

Här är fällorna med ekologiska mellangrödor

I år är det tillåtet att ha mellangrödor som ekologisk fokusareal. Men det kan vara både dyrt och osäkert, enligt rådgivare.

För att uppfylla förgröningsvillkoren i gårdsstödet finns en rad olika åtgärder att välja mellan. Förutom exempelvis vallinsådd, träda och obrukade fältkanter kan man i år välja mellangröda på den ekologiska fokusarealen.