facebooktwittermail d

Tume styr mer med Isobus

Agritechnica, Tyskland

Tumes nya såmaskin Super Nova Combi är Isobuskompatibel och har nya elektriska motorer.

Tume Super Nova Combi.
Tume Super Nova Combi. FOTO: DAVID LARSSON

Super Nova Combi från finska Tume kan kopplas till kompatibla traktorer med Isobus och då visa såmaskinens data direkt i traktorns egen terminal. Där kan de fyra elmotorerna för utmatningen av utsäde och gödning styras, vilket gör det möjligt att stänga av en sida i taget.

Utmatningsmängderna kan även regleras steglöst under gång.

Större sålådor

Såmaskinen ska klara stora mängder skörderester och fungera i såväl direktsådd och odling med minimal bearbetning som bearbetning med plog och harv, enligt Tume.

Sålådorna har blivit större och på 4-metersmaskinen är volymen över 5,5 kubikmeter.

Varje främre hjul djupjusterar två såbillar vilket ska ge ett jämnt sådjup. Det högsta billtrycket är 200 kilo.

Maskinen finns i arbetsbredderna tre och fyra meter.