facebooktwittermail

Här är stordragaren som brädar New Holland

Samtidigt som New Holland är mitt inne i lanseringsfasen av sin biogastraktor visar litauiska Auga upp ett koncept som brädar den internationella storkoncernen på flera punkter. Vad sägs exempelvis om motsvarande 400 hästkrafter, utbytbara gastankar och hybriddrift?

Konceptet ska enligt företaget vara jämförbart med en konventionell traktor på 400 hästkrafter. FOTO: AUGA

Auga har av allt att döma utgått från ett vitt papper när de har ritat sin traktor. För att komma runt många av de utmaningar som finns med biogasdriften, som att det krävs stora utrymmen för att få med sig tillräckligt med bränsle, har företaget helt enkelt satt in större gastuber än vad som annars är brukligt.