facebooktwittermail d

Här är resultaten punkt för punkt

Så här redovisar Lantmännen Maskin resultaten punkt för punkt. Sammanställningen bygger på redovisade kör- och användarupplevelser, samt genomförda tester från försöket att köra två stycken Valtra-traktorer på 100 procent RME.