facebooktwittermail

Här är produkterna som kan bli årets lantbruksinnovationer

En balrivare, en utgödslingsrobot och ett utfodringssystem på räls. Det är några av produkterna som tagit sig vidare till nomineringsrundan i Elmia Lantbruk Innovation Award, utmärkelsen som sätter fokus på nyskapande innovationer för lantbruket.

Totalt rör det sig om 19 produkter som har gått vidare i nomineringsrundan, och som nu kommer att granskas närmare av juryn. Under arbetet tar juryn bland annat hänsyn till faktorer som nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, kvalitet och djurvälfärd. För att nå upp till den högsta nivån, guld, krävs i princip att produkten ska vara ny på marknaden och att den ska bygga på teknik som är ny för produktområdet.

Om någon av produkterna når upp till guld- eller silver-nivån avslöjas först i mitten av september.

Årets prisutdelning kommer att ske under Innovationsmiddagen den 25 oktober.

Och de nominerade är:

Amazone Wind Control

Amazone Wind Control känner av vindriktning och vindstyrka och korrigerar automatiskt centrifugalspridarens inställning för att ge optimal spridningsbild. Beroende på vindförhållandena ställer systemet om tallriksvarvtal och nedsläppspunkt på tallrikarna. Detta sker individuellt för höger och vänster sida.

Amazone EasyCheck

Amazone EasyCheck hjälper föraren att kontrollera konstgödselspridarens spridningsbild med hjälp av mobilkameran och en app. Föraren lägger ut ett antal gummimattor på fältet och kör ett drag med spridaren. Därefter fotograferas mattorna med fångade gödselkorn. Genom bildanalys i mobilappen bedöms spridningsresultatet, appen ger därefter föraren råd om eventuella förändringar av spridarens inställningar.

Baleprocessor 3000

Baleprocessor 3000 är en stationär fullfoderblandare för sönderdelning av ensilage i form av rund-/fyrkantsbal eller block. Sönderdelningen sker med horisontella skruvar med skär på vingarna. Annat buntat material som halm, energigräs och hampa men även rotfrukter kan sönderdelas. Maskinen har dubbla direktstartade 5,5 kW-motorer samt programmerbar styrning av sönderdelningen.

Be Free BoPil Grisningsbox

BeFree BoPil Grisningsbox är en grisningsbox där i stort sett all hantering kan ske från gången. Det gör arbetet effektivt och säkert. Utfodring, hantering, övervakning och rengöring kan skötas utan att personal måste gå in till suggan och smågrisarna.

BlueFan från SKOV är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden.

BlueFan

BlueFan från SKOV A/S är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, vilket underlättar nödventilation i djurstallet vid t ex strömavbrott.

BRF Crossfire

BRF Crossfire är en balrivare som kan användas för både utfodring och ströning. Balen läggs på spridaren med maskinens balspjut. Maskinen kopplas sedan till spjutets lastarfäste. Samtidigt ansluts drivningen automatiskt, varför föraren inte behöver lämna traktorn. Balrivaren river materialet skonsamt och kan sprida lämpligt material jämnt och med stor räckvidd. Personalen behöver inte gå bland djuren, utan kan sköta spridningen från traktorn.

Free Stall Feeder är en utfodringsvagn som går på räls.

Free Stall Feeder WIC

Free Stall Feeder WIC från GEA Farm Technologies Mullerup A/S är en automatisk utfodringsvagn som drivs fram genom en takmonterad räls. Fodervagnen kan styras från smartphone eller läsplatta. Ingredienser och volymer kan planeras för varje enskild djurgrupp.

Grain Cloud

Grain Cloud från Skandia Elevator är en app som samlar information från spannmålsanläggningens styrsystem. Den visar bland annat vilka transportsystem och maskiner som är igång, uppskattade torktider samt vilken gröda som finns i vilken silo. Appen larmar och skickar varningar om det skulle bli stopp i torken, maskinfel och vid behov av service.

Greentec RM 232

GreenTecRM 232 är en klippare för häckar runt åkermark, lähäckar mm. De 24 rörliga knivarna sitter på en rund knivhållare och överlappar varandra. Materialet finhackas och hackelsen återförs till marken under träden och häckarna där den bryts ned. Inget material behöver samlas upp och arbetet sker helt från traktorn. Maskinen underlättar effektiv ansning av häck- och brynvegetation samt befrämjar förgrening och förtätning av buskarna. Det kan gynna pollinerande insekter och annan fauna.

Greentec HXF 1802

Greentec HXF 1802 är en redskapsarm som monteras på en mindre lastare eller traktor med lastare och kan styras från förarplats. Den hydraulstyrda och halvmeterlånga armen gör att trånga utrymmen kan behandlas med till exempel stolpklippare, häckklippare eller grensåg.

Gräsmarksluftare från Zocon i Holland

Gräsmarksluftaren från Zocon medger aggressiv bearbetning av gräsmarker och vall. Den river upp och luftar samtidigt som den fördelar och jämnar ut mindre tuvor/jordhögar och komockor. Tre rader fjäderbelastade fingrar/tänder kan justeras i 12 olika nivåer. Kan även utrustas med sålåda för hjälpsådd.

John Deere Connected Support – Expert alerts

John Deere Connected Support – Expert alerts är ett system som i förväg ska varna när maskinkomponenter är på väg att haverera. Det bidrar till att minimera stilleståndstiderna. Systemet jämför data i realtid från den aktuella maskinen med av företaget tidigare insamlad information från garanti- och haveriärenden samt med information från företagets test- och utvecklingscenter. Jämförelsen ger underlag för systemet att utfärda varningar om kommande haverier hos maskinens vitala delar. Delarna kan då bytas mot nya eller repareras innan haveriet inträffar väl planerat i tid och på rätt plats.

John Deeres hjulvikter är nominerade.

John Deere EZ Ballast Wheels

John Deere EZ Ballast Wheels erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att byta vikter för att vikta om traktorn. På några minuter och med hjälp av en frontlastare eller hjullastare kan man belasta eller avlasta traktorns axlar med upp till 1,5 ton. Med rätt hjullast kan traktorns dragkraft utnyttjas optimalt och bränsleförbrukningen minskas. En i förhållande till arbetsuppgiften rätt viktad traktor bidrar till att minimera markpackningsskador samt förbättrar förarkomforten vid fält- och transportarbete.

Lely Discovery rensar upp i stallen.

Lely Discovery 120 Collector

Lely Discovery 120 Collector är en utgödslingsrobot som kan rengöra såväl plana ytor som spaltgångar. Först sprayar den vatten och blöter upp gödseln. Den skrapas sedan och sugs upp i en behållare på 340 liter. Golvet bakom maskinen väts för att minska halkrisken. Vid full last går den till gödselkulverten och tömmer för att sedan gå till laddstationen. Där tankas el och sprayvatten. Innandömet är flexibelt, när vattentankarna sjunker ihop ökar gödselutrymmet. Roboten kan styras med smartphone och uppges serva upp till 100 kor.

New Holland T6 Dynamic Command

New Holland T6 Dynamic Command är en växellåda med en intressant kombination av två teknikkoncept. Dubbelkopplingsteknik kombineras med hydraulisk manövrering av skiftgafflarna vid växling både inom och mellan växelgrupperna. Dubbelkopplingslösningar ger vanligtvis god bränsleförbrukning jämfört med steglösa transmissioner. Den hydrauliska manövreringen bidrar till mjuk växling, små energiförluster och samt bidrar till ett ekonomiskt intressant alternativ till andra transmissionslösningar.

NIR On Board

NIR On Board från CNH industrial gör det möjligt att i realtid kontrollera den skördade grödans näringsmässiga sammansättning. Med NIR, eller reflektans av nära infraröd strålning, kan man förutsäga växters kemiska sammansättning. NIR on board registrerar både grödans näringsinnehåll och maskinens position. Det ger lantbrukaren en karta över de näringsmässiga skillnaderna i fältets gröda. NIR On Board kan även användas som fristående bärbart mätinstrument för att analysera foder och gödsel.

ProGrow

ProGrow är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktsvin i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas.

ATL har tidigare skrivit om Åles förarassistanssystem. Klicka på bilden för att komma till artikeln.

Q-companion

Q-companion från Åle är ett förarassistanssystem som övervakar hur lastaren körs och talar om när föraren gör fel. Med systemet Q-Companion kan föraren övervaka lastarens alla funktioner via en display i hytten, och se hur mycket man lastat och hur mycket lyftkraft som finns kvar. Via appen i telefonen får föraren/ägaren dessutom möjlighet att dokumentera och följa materialflödet på gården. Allt material som vägs och lastas loggas i appen och man har möjlighet att se var materialet lastades samt vart det skulle.

Vicon Andex 1505 GEORAKE styr strängläggningen automatiskt med hjälp av GPS-styrning.

Vicon GEORAKE

Vicon GEORAKE är en strängläggare med GPS-stödd sektionskontroll som sköter alla funktioner vid exempelvis vändtegslyft, både vid urtag och vid isättning samt vid körning i kilar. Tack vare individuella och precisa lyft och sänkningar av varje enskild rotor behöver inte föraren sänka hastigheten. Detta är särskilt gynnsamt på oregelbundna fält. Maskinen kan optimera sin arbetsbredd efter det aktuella fältet tack vare uppdelning i sektioner. Konceptet bidrar till att maskinen automatiskt ska kunna räta ut strängar vid kurviga fältkanter. ATL var med på visningen av konceptet, och hur det hela går till kan ni se i filmklippet ovan.

I filmklippet visas konceptet på en Andex 1505. Maskinen har fyra rotorer som lyfts upp individuellt när de kommer in i ett område som redan är stränglagt, vilket visade sig fungera både snabbt och effektivt på visningen.