facebooktwittermail d

Här är nya metoden att bekämpa ogräset - med drönare

Här är nya metoden att bekämpa ogräset - med drönare. Efter en bildanalys från tre till fem meters höjd skapar Solvis programvara automatiskt en styrfil, som sedan kan användas för att styra doseringen på fältet.