facebooktwittermail

Här är nya metoden att bekämpa ogräset - med drönare

Här är nya metoden att bekämpa ogräset - med drönare. Efter en bildanalys från tre till fem meters höjd skapar Solvis programvara automatiskt en styrfil, som sedan kan användas för att styra doseringen på fältet.

Allt som är inringat räknas som ogräs. Med hjälp av uppgifterna går det sedan att beräkna ogrästrycket i olika delar av fältet.
Allt som är inringat räknas som ogräs. Med hjälp av uppgifterna går det sedan att beräkna ogrästrycket i olika delar av fältet. FOTO: SOLVI

Det har snackats drönare och precisionsodling i många år. Men kanske är det först nästa år som tekniken blir riktigt användbar. Då har svenska Solvi, som är ett av företagen i den absoluta framkanten, för avsikt att släppa sitt nya precisionsodlingsverktyg för drönare.