facebooktwittermail d

Här är Norges första eltraktor

Norge är sedan länge ledande på elbilar och har nu även tagit sin första eltraktor i bruk.

FOTO: JON SCHÄRER, NIBIO

Traktorn används av forskningsinstitutet Nibio, som skissar på möjligheten att använda lättare traktorer i jordbruket. Med sina 50 hästkrafter lär den Kalifornientillverkade traktorn knappast imponera på någon lantbrukare. Men potentialen är stor, enligt Nibio, om lösningen används i kombination med robotar och andra självkörande tekniker som arbetar parallellt med föraren i traktorn.

Redan nu har forskningsinstitutet utarbetat en teknik, där en självkörande dansk lantbruksrobot, kör hack i häl på sin följeslagare i eltraktorn.

Med lite planering ska traktorn klara av en arbetsdag på åtta timmar, enligt Nibio, som planerar att använda maskinen inom ramen för sitt forskningsprojekt Solar farm, där målet är att bygga upp ett lantbruk som inte genererar några fossila utsläpp.

Här är Norges första eltraktor med Nibios Håvard J Lindgaard bakom ratten.
Här är Norges första eltraktor med Nibios Håvard J Lindgaard bakom ratten. FOTO: JON SCHÄRER, NIBIO

Här är en film från tillverkaren Solectrac.