facebooktwittermail d

Kartläggning: Stora skillnader i kommunernas arrendeavtal

50 000 hektar jordbruksmark arrenderas ut av kommuner. Oftast arrenderas marken ut i ettårsperioder, visar ATL:s kartläggning.

Men för att arrendatorn ska få besittningsrätt krävs skriftliga avtal som sträcker sig längre än ett år i taget.