facebooktwittermail d

Spana in de stora vallslukarna – butterfly

Det finns en maskin som är kung i vallskörden. Här är Borgeby Fältdagars och ATL-följarnas bästa butterfly!