facebooktwittermail

Här är djuren som räddar ett unikt landskap

Huddinge kommun har satsat på betesdjur för att hålla kulturlandskapen öppna. Nästa år öppnar ytterligare beten i naturreservaten.

Mikael Essmyren.
Mikael Essmyren. FOTO: FOTOGRAF MAJA BRAND

– Det finns inget effektivare sätt att sköta eklandskapen än att ha betande djur. Det är svårt att sköta och förvalta reservaten utan djur. Så länge det finns intresse från djurhållare kommer vi att fortsätta öka och restaurera landskap, säger Mikael Essmyren, ekolog på Huddinge kommun.