facebooktwittermail

Här är det snurr på elproduktionen

Lund

På Västanby Gård utanför Lund har Karin och Hans-Anders Odh i flera år jobbat med förnybar och närproducerad el. Här finns både solceller och vindsnurror.

– Elproduktionen är en god inkomstkälla, och det känns bra att vindkraftverken är både en bra ekonomisk investering och bra för miljön, säger Hans-Anders Odh, som tillsammans med hustrun Karin Odh driver Västanby Gård.
– Elproduktionen är en god inkomstkälla, och det känns bra att vindkraftverken är både en bra ekonomisk investering och bra för miljön, säger Hans-Anders Odh, som tillsammans med hustrun Karin Odh driver Västanby Gård. FOTO: BJÖRN FORSBERG

– Elen från våra vindsnurror räcker till elbehovet för en mindre by, och solcellernas produktion täcker en del av våra egna elbehov, även om vi både konsumerar och säljer på grund av att solen ibland producerar mer än vårt eget behov, och det är lika lönsamt att sälja vidare som att konsumera själv, säger Hans-Anders Odh.