facebooktwittermail d

Här är de vanligaste traktorerna – län för län

I Södermanland mer än fördubblades John Deeres nyregistreringar förra året. I de sydligare Norrlandslänen har New Holland gått starkt framåt och i Norrbotten har Valtra återtagit tronen. Traktorsverige fortsätter att förändras.