facebooktwittermail d

Här är de tolv dyraste lantbruksfastigheterna just nu

Herrgård med pool och bar, hästgård med jakt eller 163 hektar åkermark med bevattning? Kolla in de dyraste jord- och skogsbruksfastigheterna som är till salu.

Herrgård i Örsundsbro. Mer information och bilder hos Widerlöv.
Herrgård i Örsundsbro. Mer information och bilder hos Widerlöv. FOTO: WIDERLÖV

Herrgård i Örsundsbro, Enköping

Annonserat pris: 95 miljoner kronor

En 580 kvadratmeters herrgård som renoverats i gammal stil ryms på 59 hektar hjorthägn, hästhagar och åkermarker. Mälaren ligger nära och enligt mäklaren är det 50 minuter till Stockholm. Ett slakteri, verkstad och en nybyggd jazzklubb ryms också, liksom en nyanlagd parkliknande trädgård och pool med poolhus.

– Det är flera som hört av sig. Det är tiptopp-renoverat, en helt annan liga, säger Peter Eriksén, mäklare på Widerlöv till ATL.

Stall saknas dock.

– Men det finns plats för stall i ladugården, oändligt med utrymme, säger Peter Eriksén.

Bolltorp Skogar, Söderköping

Annonserat pris: 90 miljoner kronor

Bolltorp Skogar är enligt mäklaren en mycket välskött och produktionsinriktad skogsfastighet om 768 hektar. "Virkesförrådet uppgår till drygt 84 000 kubikmeter fördelat på 483 hektar skogsmark och skogens åldersfördelning är nästintill optimal”, skriver mäklaren. Dovhjort, rådjur och vildsvin kan jagas på fastigheten. Dessutom finns 171 hektar åkermark och 56 hektar betesmark.

Tre Högar, Perstorp, Halmstad

Annonserat pris: 87,5 miljoner kronor.

Tre högar beskrivs som en modern äggproduktionsanläggning. Hönsen är frigående inomhus med cirka 200 000 platser fördelat på fem stallar, byggda mellan 2008 och 2016. Fastighetens areal är på sex hektar, med plats för ytterligare byggnader, skriver LRF Konsult. Gården har legat ute för försäljning sedan i höstas till samma pris.

Lilla Hällby gård. Mer information och bilder hos Skeppsholmen fastighetsmäkleri.
Lilla Hällby gård. Mer information och bilder hos Skeppsholmen fastighetsmäkleri. FOTO: SKEPPSHOLMEN

Norregård, Mörarp, Helsingborg

Annonserat pris: 60 miljoner kronor.

Här finns en mangårdsbyggnad byggd 1895, liksom ett gästhus och uppvuxen parkmiljö. Dessutom får köparen 90 hektars åkermark och ekonomibyggnader, som är utarrenderade för närvarande.

– Fastigheten har en fantastisk gårdsbild, den är magiskt vacker i engelsk stil med korsvirke och vasstak. Den typen av gårdsbild tillsammans med väldigt bra åkermark gör att det blir något väldigt unikt, säger Jörgen Göransson, mäklare på Residence Christie's, till ATL.

Lantbruk nära Helsingborg. Mer information och bilder hos Residence Christie's.
Lantbruk nära Helsingborg. Mer information och bilder hos Residence Christie's. FOTO: RESIDENCE CHRISTIE'S

Lilla Hällby gård, Bålsta, Håbo

Annonserat pris: 38 miljoner kronor.

Här finns ett bostadshus på 300 kvadratmeter, placerat på ägorna om 31 hektar betesmark och 95 hektar skogsmark. Mäklaren beskriver naturbetesmarker som är ekologiskt värdefulla och skogsmarker som är betade sedan 1600-talet.

Enligt beskrivningen finns det mycket god jakt, liksom pool och poolhus. Övriga byggnader omfattar bland annat två bostadsbyggnader, ett gästhus, ett ridhus, två stall, ligghallar, ett hundhus, två hangarer och jordkällare. Anlagda ridvägar och en landningsbana för flygplan ingår.

Perstorp, Eldsberga, Halmstad

Annonserat pris: 37,5 miljoner kronor

Åkermarken har tidigare ägts av Tre Högar, och är nu till salu. Totalt handlar det om 172 hektar varav 163 är åkermark med bevattning. Eget grustag och en mindre del betesmark finns inom området.

Orelund 1, Österlen, Simrishamn

Annonserat pris: 35 000 000 kronor

En fruktodling med egen butik som beskrivs vara lönsam. På tomten finns växthus, trivsamt boende, sjöbod och ”ålabod”. 35 hektar tomt varav 30,7 hektar åkermark med stödrätter – 29 hektar upptas av frukt- och bärodling.

Kvallåkra, Karlshamn

Annonserat pris: 30 miljoner kronor eller bud

I ett nästan samlat skifte ligger två produktionsskogsfastigheter med en total areal av 200,5 hektar. Enligt mäklaren finns här goda markförhållanden och god bonitet.

Virkesförrådet på cirka 45 000 kubikmeter domineras av homogena grandominerade skogsbestånd i åldrarna 45–65 år, vilka präglats av lång tids skogsförvaltning. Markerna erbjuder goda jaktmöjligheter och skogsbilvägnätet är väl utybyggt.

Unika hallmålningar i Prinsnäs herrgård. Mer information och bilder hos Residence Christie's.
Unika hallmålningar i Prinsnäs herrgård. Mer information och bilder hos Residence Christie's. FOTO: RESIDENCE CHRISTIE'S

Prinsnäs herrgård, småländska höglandet, Nässjö

Annonserat pris: 30 miljoner kronor

Fastigheten omfattar 210 hektar skog och 49 hektar åkermark, plus 39 hektar vatten. Skogens virkesvolym är 34 006 kubikmeter och domineras av gran och tall. Mangårdsbyggnaden är 440 kvadratmeter stor. Enligt mäklarens beskrivning är husets hall ”underskönt utsmyckad med muralmålningar, utförda på plats 1768 av konstnären Pehr Hörberg”.

Gården har en komplett ägarlängd från 1652 med adelsmannen Johan Printzensköld som förste ägare.

– Till en sådan här gård vill vi nå ut till lokala intressenter, men även till mer långväga kunder. Vi har en intressent från Danmark, berättar Jonas Martinsson, mäklare på Residence Christie's.

Bengtsbo gård. Mer information och bilder hos Areal.
Bengtsbo gård. Mer information och bilder hos Areal. FOTO: ANTON STOLPE NORDIN, AREAL

Bengtsbo Gård, Västerås

Annonserat pris: 26,5 miljoner kronor

En mil norr om Västerås ligger Bengtsbo gård, som beskrivs som ”en rejäl spannmåls- och skogsgård”. Här finns 155 hektar åkermark och 72 hektar skogsmark, plus ett gårdscentrum och ekonomibyggnader.

Mangårdsbyggnaden är daterad till 1854 och innehåller 350 kvadratmeter.

”Denna gård har varit i säljarens släkt sedan 1945 och det är ytterst sällan en så komplett spannmålsgård är till salu”, skriver mäklaren.

Påhult, Veberöd, Lund

Annonserat pris: 25 miljoner kronor Obebyggd fastighet med om drygt 90 hektar, varav 76,56 hektar åkermark med bra arrondering i lätt böljande landskap. Dessutom skog om cirka 11,2 hektar, virkesförråd om 2 652 kubikmeter.

Lantbruk på Öland. Mer information och bilder hos Lantgårdar.
Lantbruk på Öland. Mer information och bilder hos Lantgårdar. FOTO: LANTGÅRDAR

Borgholm Mossberga, Borgholm

Annonserat pris: 24,5 miljoner kronor

250 hektar mark i ett skifte är till salu. På gården finns köttproduktion, skog och jaktmöjligheter. Mangårdsbyggnaden är 185 kvadratmeter stor.

Den fastighetsmäklare som står för affären när det gäller Mossberga säger att utbudet av lantbruk är lite avvaktande just nu.

– Efterfrågan på skogsfastigheter är fortfarande stark, liksom på ren åkermark. När det gäller gårdar är utbudet lite avvaktande just nu, det har väl med att göra att det är svårt att träffa människor. Vi hoppas att det vänder snart så att alla kan se framåt, säger Rolf Svensson, mäklare på Lantgårdar, till ATL.