facebooktwittermail

Här är bonden störst på ekologisk odling

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken fortsätter att öka. Men trenden att den mark som är under omställning minskar håller också i sig, visar ny statistik från SCB.

I Västra Götaland finns det mest ekologiskt odlad jordbruksmark med över 115 000 hektar.
I Västra Götaland finns det mest ekologiskt odlad jordbruksmark med över 115 000 hektar. FOTO: MOSTPHOTOS

I fjol brukades 614 300 hektar med ekologiska metoder. Det är en ökning med 5 200 hektar och motsvarar en femtedel av den totala jordbruksmarken i Sverige.