facebooktwittermail d

Hantering av fjällnära skog JK-anmäls

Norra Skog JK-anmäler Skogsstyrelsen och Kammarkollegium för deras agerande i processerna om ersättning för nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog.