facebooktwittermail

Hans maskin drar vattnet ur dyngan

Borgeby

Slutprodukten är NPK-gödning som kan spridas med samma utrustning som vanlig handelsgödning. Råvaran är gödsel, rötrester eller slam.

Mineralgödsel producerad med organisk gödsel som råvara.
Mineralgödsel producerad med organisk gödsel som råvara.

– Din dynga duger, säger Gunnar Thelin som byggt en anläggning för att producera mineralgödsel av den organiska gödseln. Mindre transporter och större precision är några av fördelarna.

Produktionen sker i en anläggning som premiärvisades för lantbruket på Borgeby Fältdagar.

– Vi har utvecklat en teknik för att utvinna näringsämnen ur restflöden med låg torrsubstanshalt, säger Gunnar Thelin, forskare och grundare av företag Ekobalans Fenix.

Av det vattenrika restmaterialet utvinns först fosfor och sedan kväve. Kalium tillsätts och slutprodukten blir vad företaget kallar kretslopps-NPK med innehållet 15-2-10.

– Vattnet i restflödet blir tillräckligt rent för att återföras i processen eller släppas ut i recipient, säger Gunnar Thelin.

Färre transporter

På Borgeby Fältdagar visade företaget en testanläggning och färdiga gödselprodukter. Fördelarna med att plocka bort vattnet ur gödseln är uppenbara. Transporterna blir färre både på väg och på fält; precisionen i spridningen blir större.

Processen bygger på att fosfor och kväve återvinns ur avfallet i två skilda processer som kan köras var för sig eller efter varandra. Bakom båda processerna finns egenutvecklad teknik. När det gäller fosforprocessen har Ekobalans Fenix valt att patentera sin teknik, men när det gäller kväve så väljer man i stället att behålla kunskapen inom företaget. Att söka patent innebär ju samtidigt att visa sina kort för omvärlden.

Gunnar Thelin, grundade Ekobalans Fenix. I dag har han en mindre ägarandel, bolaget finansieras av riskkapital.
Gunnar Thelin, grundade Ekobalans Fenix. I dag har han en mindre ägarandel, bolaget finansieras av riskkapital.

Hoppas på KRAV

Fosforn utvinns som struvit, ett mineral som innehåller 12,5 procent fosfor. Kvävet tas ut i fast form som ammoniumsulfat med 21 procent kväve. Den färdiga gödningen hoppas Gunnar Thelin kunna få accepterad i Kravcertifieringen inom kort. I processerna används svale och lut och det har inte varit accepterat i det ekologiska regelverket, men här är en förändring på väg.

Än så länge finns två fosforanläggningar i drift på reningsverk i Sverige. Nyligen tecknade företaget avtal med energibolaget OX2, som driver i en stor biogasanläggning I Helsingborg, om ett pilotprojekt för att förädla rötresten/biogödseln från anläggningen till NPK. Med gödseln förädlad till NPK minskar volymer och transporter med 95 procent. Pilotprojekt ska ligga till underlag för en planerad investering i en anläggning i full skala.

Gunnar Thelin har utvecklat teknik för att göra NPK-gödning av rötrester, slam och organisk gödsel.
Gunnar Thelin har utvecklat teknik för att göra NPK-gödning av rötrester, slam och organisk gödsel.

Skissar på flyttbart

Det krävs en relativt stor volym restflöde för att få en bärkraftig anläggning. Gunnar Thelin bedömer att det behövs gödsel från minst 200 kor. Han för diskussioner med en större grisproducent som planerar en utbyggnad; här kan förädling av grisgödseln till fast NPK bli ett alternativ till att bygga upp ett nät av gödselbrunnar i landskapet.

– Vi undersöker möjligheten att bygga ambulerande anläggningar också, säger Gunnar Thelin.

LÄS MER: Lagkrav och regelkrångel tynger lantbrukarna

LÄS OCKSÅ: Federley kritisk mot eko-avtal

PREMIUM: Plöjningsfritt ger jackpott på Charlottenlund

PREMIUM: Snart slut på pengar till rovdjursstängsel