facebooktwittermail

Sveaskogs vd får sparken

Sveaskogs vd Hannele Arvonen får sluta med omedelbar verkan, enligt bolagets pressmeddelande.

Hannele Arvonen på Sveaskog får sparken med omedelbar verkan.
Hannele Arvonen på Sveaskog får sparken med omedelbar verkan. FOTO: JAN DANIELSSON/SVEASKOG

Hannele Arvonen tillträdde som vd för Sveaskog sommaren 2019. Dessförinnan var hon vd för träindustriföretaget Setra, i vilket Sveaskog är delägare. 

Sveaskog äger 14 procent av den produktiva svenska skogsarealen och är därmed Sveriges största skogsägare. Hannele Arvonen har under det senaste året varit ansvarig för att ta fram en ny strategi för det statliga skogsbolaget.

”Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och vd saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs”, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog i ett pressmeddelande.

Rekrytering av ny vd inleds omgående. Styrelsen har utsett Per Matses, tidigare CFO och vice vd, till tillförordnad vd.

HANNELE ARVONEN: ”Styrelsen tror inte att jag kan implementera strategin”