facebooktwittermail

Handelsavtal underskrivet mellan EU och Japan

Två av världens största ekonomier skapar världens största frihandelområde.

Efter fyra år av förhandlingar undertecknade EU och Japan på torsdagen till slut ett handelsavtal som väntas revolutionera handeln mellan de båda ekonomierna. Trots europeisk rädsla för konkurrens från billigare japanska bilar och motsvarande rädsla från japanska mejeriproducenter har EU och Japan enats om de flesta tvisteämnen. Andra, som hur dispyter vid framtida överträdelser ska hanteras, återstår det att komma överens om inom de närmaste månaderna.

Försvar för frihandeln

Handelsavtalet kommer efter en tid av ökande kritik mot frihandel, där USA:s president Donald Trump har varit en av de ledande rösterna.

– Tillsammans skickar vi ett starkt budskap till världen att vi står för en öppen och fri handel, säger Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett uttalande.