facebooktwittermail

Handeln med rundvirke och flis ökar

Både exporten och importen av rundvirke och flis ökade förra året. Handeln har dock inte nått tillbaka till nivåerna som gällde före den ekonomiska krisen. Det visar skogsstyrelsens statistik.

Exporten ökade med 6 procent jämfört med 2009 till 1,9 miljoner kubikmeter fast mått under bark. Importen ökade med 27 procent till 9,9 miljoner kubikmeter.

Största mottagarland för svenskt rundvirke och flis är Norge. Tyskland ökar i snabb takt som mottagarland. Lettland är det största leverantörslandet till Sverige. Ryssland har minskat som leverantörsland. Tina Andersson