facebooktwittermail d

Handeln med barrvirke växer snabbt

Handeln med barrvirke växer snabbt, betydligt snabbare än världshandeln i snitt, framgår av en rapport från Wood Resources International.

FOTO: ANN LINDÉN

Den globala efterfrågan på barrvirke ökar och Wood Resources International uppskattar i sin rapport i dag, lördag, att ökningen kommer att vara närmare 14 procent under 2016. Det är marknaderna i USA och Kina som driver efterfrågan på barrvirke.

Barrvirkeshandeln växer därmed betydligt snabbare än världshandeln generellt som väntas stiga med 1,7 procent under 2016 enligt Världshandelsorganisationen, WTO:s prognoser. Det är en nedskrivning från tidigare i år och den långsammaste tillväxttakten sedan den globala finanskrisen under 2009, enligt Wood Resources International.

USA mot årshögsta

USA:s virkesimport har ökat 31 procent hittills i år och kan nå årshögsta, cirka 40 miljoner kubikmeter.

I USA är det bostadsmarknaden som efterfrågar mer timmer vilket lett till att både den inhemska produktionen - och importen av virke ökar. Produktionen steg under årets åtta första månader med 3,6 procent, jämfört med motsvarande period året innan.

För Sveriges del har timmerexporten varit oförändrad jämfört med 2015 med leveranser på cirka 12,5 miljoner kubikmeter.