facebooktwittermail

Han vill ge Norrlandsbönderna mer betalt

I en motion till stämman i Norrmejerier föreslår mjölkbonden Petter Pettersson att 18,5 miljoner kronor extra ska betalas ut till bönderna för 2017. Styrelsen vill avslå motionen och menar att pengarna behövs bättre i föreningen.

– Det jag ser nu är att vi bönder lånar pengar till en hög ränta, som vi sen lånar ut till Norrmejerier till ingen ränta, säger Petter Pettersson.
– Det jag ser nu är att vi bönder lånar pengar till en hög ränta, som vi sen lånar ut till Norrmejerier till ingen ränta, säger Petter Pettersson.

I årsredovisningen för 2017 föreslår styrelse och ledning i Norrmejerier att 18,5 miljoner ska användas till att stärka föreningens så kallade obeskattade reserver, det vill säga en del av föreningens kollektiva kapital.