facebooktwittermail

Vill bli först och störst på laglig cannabis

Danmark

Tusentals cannabisplantor frodas hos odlaren Mads Pedersen i Odense, som tidigare vigt sitt liv åt tomatodling.

I väntan på licens går all hans cannabis till förbränning. Men om hörnet väntar en europeisk marknad som hungrar efter medicinsk cannabis.

En stickling från en moderplanta i Aurora Nordics anläggning för odling av medicinsk cannabis i Odense i Danmark.
En stickling från en moderplanta i Aurora Nordics anläggning för odling av medicinsk cannabis i Odense i Danmark. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

– De första tre-fem åren kommer cannabisen att vara oerhört lönsam, säger Mads Pedersen, när han skjuter dörren åt sidan och tar oss med in i den storskaliga växthusodlingen på 5 000 kvadratmeter.