facebooktwittermail d

Vill bli först och störst på laglig cannabis

Danmark

Tusentals cannabisplantor frodas hos odlaren Mads Pedersen i Odense, som tidigare vigt sitt liv åt tomatodling.

I väntan på licens går all hans cannabis till förbränning. Men om hörnet väntar en europeisk marknad som hungrar efter medicinsk cannabis.