facebooktwittermail d

Han tror på regionen

Håkan Juholt, Socialdemokraternas näste partiledare, är försvarets man. Men i riksdagen tar han även ställning för vågkraft, solkraft och regional utveckling.

Yvig i både mustasch och gester, med lantlig dialekt, lokalt förankrad, till vänster om mitten - Håkan Juholt har de senaste dagarna noggrant kartlagts, både vad gäller åsikter och person.

Rätta virket?


Och ifrågasatts, är försvarsutskottets ordförande och före detta journalisten från Oskarshamn verkligen av rätta partiledarvirket?

En snabb granskning av hans röst i riksdagen från 1994 och framåt visar förstås ett stort engagemang i försvarsfrågor. Men däremellan finns utrymme för både landsbygd och energiproduktion.

Håkan Juholt vurmar förstås för regionalutveckling av Kalmar län, i form av exempelvis snabbare och modernare järnvägstransporter, men har även engagerat sig i lagen om offentlig upphandling för att lokala producenter ska kunna överleva och utvecklas.

Krävs service


I en motion hösten 2009 konstaterade han bland annat att den gamla devisen "Hela Sverige ska leva" tycks ha bytts ut mot "Halva Sverige ska dö".

Det krävs tillgång till drivmedel, livsmedel, post och apoteksvaror för att landsbygden ska ha möjligheter till tillväxt.

Lagen om offentlig upphandling får inte hindra möjligheterna för kommuner och landsting att lägga ut uppdrag och uppgifter på lokala entreprenörer.

Håkan Juholt har även motionerat om ökad användning och återvinning av trä, ökad användning av solenergi, en energisnål grön it-sektor samt ställt sig bakom kravet på etablering av ett provningscenter för vågkraft i Kalmar län.

Biobränsle


Även biobränslen har funnits på agendan, i form av ett förslag om ett forskningscentrum i Kalmar län, där kompetensen inom jord- och skogsbruksfrågor är bred.

Dock räckte inte tiden eller engagemanget till för Sveriges lökodlare. I höstas bjöds Håkan Juholt in till ett besök i Ölands lökfält, anledningen var det kommande förbudet mot ogräspreparaten Stomp och Totril.

Den fältvandringen fick ske utan en presumtiv partiledare för socialdemokraterna. Och lökodlarna, ja de fick dispens ändå. Marianne Persson