facebooktwittermail

Han satsar på Chicago

I år råder en ny trend att allt fler lantbrukare prissäkrar skörden längre fram i tiden. Petter Krantz i skånska Tågarp har sålt 1 100 ton vete av skörden 2012 på Chicagobörsen.

Petter Krantz driver Loarps gård på 650 hektar i Tågarp sydöst om Helsingborg.

Runt årsskiftet prissäkrade han 1 100 ton vete på decembertermin på börsen både för 2011 och 2012. Det innebär ungefär 25 till 30 procent av den planerade skörden.

- Jag har valt att sälja nu eftersom priserna varit höga, säger Petter Krantz.

Tidigare har det bara funnits ett annat läge att säkra skörden så långt tid i förväg menar han. Det var våren 2008 när spannmålspriserna var rekordhöga.

- Då misslyckades jag. Jag tyckte inte att priserna på den fysiska skörden hängde med börspriserna och gjorde därför inga affärer, berättar han.

Prissäkring på hög nivå


När priserna sedan föll sommaren 2008 var det lätt att vara
efterklok.

Många lantbrukare missade att prissäkra på de höga nivåerna liksom Petter Krantz. Det är just den erfarenheten som satt fart på intresset i år när priserna återigen nått toppnivåer.

- Lantbrukare är mer på hugget och säkrar längre fram. Vetskapen om att en stor skörd kan pressa ner priset även om prisnivån är hög gör att fler vill säkra bort en del av riskerna, kommenterar Mikael Jeppsson chef på Handel, Lantmännen Lantbruk.

Ett större intresse


Även på Svenska Foder och på Handelsbanken har man märkt ett större intresse än tidigare för att låsa in priser på skördar längre fram. Jämfört med hur mycket som prissäkrats för skörd 2011 handlar det däremot fortfarande om små volymer 2012.

- Vi rekommenderar att man gör någonting även på 2012. Hur stor andel som ska säkras bör baseras på hur den finansiella situationen och hur risksäkringsbehovet ser ut på respektive gård, säger Mats Jönsson, spannmålschef på Svenska Foder.

Petter Krantz har prissäkrat både via handeln och på börsen i år. På börsen valde han Chicago eftersom priserna vid det tillfället låg betydligt högre än på börsen i Paris.

Större risk


Att prissäkra på börsen i Chicago innebär däremot en lite större risk eftersom följsamheten mot de svenska priserna är sämre jämfört med på börsen i Paris.

Det är första gången han utnyttjar börsen som prissäkring på spannmål. Förra året använde han spannmålsterminer mer som spekulation. Då låg priserna på runt en krona.

"Alla i samma båt"


- Ingen kan leverera vete för 97 öre per kilo och alla sitter i samma båt. Det var ganska givet att botten på priserna låg där och att uppsidan var betydligt större än nersidan, kommenterar han.

Med den tron köpte han spannmålsterminer för totalt 8 000 - 9 000 ton i början på sommaren, alltså ungefär dubbelt så mycket som gården producerar. När priserna började stiga kraftigt i slutet på sommaren sålde han dem till ett högre pris och gjorde en rejäl förtjänst.

- Det räddade ekonomin på delar av 2009 års skörd, berättar han. Malin Eborn