facebooktwittermail d

Han gödslar för älg och rådjur

Skogsägaren Kjell Skoog har gödslat en myr med träaska för att undvika svält bland klövviltet.

Kjell Skoog har sin fastighet i Skäckarp cirka två mil sydväst om Ljungby. Han befarar massvält bland klövviltet om inte skogsägare och jägare ser till att det finns tillräckligt med mat efter stormen Gudrun, rapporterar Sveriges Radio Kalmar.

Efter stormen planterades i stort sett bara gran. Lövlsy röjs bort och lövträd som lämnas kvar växer ifrån viltet.

– Jag har därför gödslat en myr. Där finns det nu mycket viltfoder som bärris, vide, asp och mycket tall, säger Kjell Skoog, till SR Kalmar.