facebooktwittermail d

Han gjorde årets insats

Priset för Årets rådgivarinsats tilldelas affärsrådgivaren Jan Lagerroth på LRF Konsult i Skara. "Det är väldigt roligt. Det är den bästa uppskattning man kan få av lantbrukarna." Priset delas ut av Branschrådet tillsammans med ATL.

Det sa Jan Lagerroth när Sophie Helander, verksamhetsledare för Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag, meddelade att han är den första rådgivaren som får utmärkelsen.

Jan Lagerroth nominerades av en så kallad erfa-grupp bestående av åtta ekologiska mjölkföretagare som han varit rådgivare till i över två års tid.

I sitt arbete med gruppen har han enligt juryn med råge uppfyllt kriterierna som ligger till grund för bedömningen av rådgivarnas insatser.

– Vi tycker att din insats sticker ut eftersom du har grejat de här kriterierna på minst 8 gårdar, sa Sophie Helander.

På eget initiativ

Jan Lagerroth har på eget initiativ skapat erfa-gruppen med några tidigare kunder som bas. Syftet var att få ihop en homogen företagargrupp med liknande förutsättningar för att kunna göra relevanta jämförelser mellan ekonomi och produktion.

Alla i gruppen är ekologiska mjölkproducenter, nyinvesterade och de flesta har en mjölkrobot.

– Vi jämför ofta äpplen och päron i lantbruket. Jag ville jämföra rätt saker, så att man optimerar på rätt saker. Kan vi göra bra jämförelser från början har vi ett bra grundmaterial att utgå ifrån utan att behöva göra för stora omräkningar, säger Jan Lagerroth.

Gjort energikartläggningar

Gruppen har fått analysera intäkter och kostnader i sina företag, gjort energikartläggningar på gårdarna, tidsstudier och foderoptimering.

Jan har tagit in andra rådgivare för att få in specialister på de olika specifika områden som har analyserats i företagen.

Den ekonomiska uppföljningen görs genom en öppen jämförelse mellan företagens bokslut och nyckeltal. För det krävs att man inte är rädd för att visa upp sina siffror, enligt Jan Lagerroth.

– Det gick väldigt bra i den här gruppen. Det var lite spännande för många när vi redovisade ekonomi. När vi lade fram belåningen blev det lite tyst. Men alla är belånade, man kommer inte undan det på den här nivån, säger Jan Lagerroth.

Nyttigt

Mjölkföretagaren Bibbi Johansson tycker att det är nyttigt att jämföra sin ekonomi med andra i liknande situation.

– Man får många tankeställare när man sitter och ska vända och vrida på siffrorna i ett bokslut inför andra bönder som är i precis samma produktionsgren.

Enligt henne har det varit mycket värdefullt att få ta del av de andra lantbrukarnas erfarenheter och kunskaper i gruppen.

Öppenheten i gruppen och mellan deltagarna och rådgivaren är ett signum för Jan Lagerroth.

– Visst kan det vara jobbigt emellanåt, för Jan är ju kritisk med både positiva och negativa saker. Men det är också verkligheten man vill och bör höra. Den ska man höra och åtgärda, säger Bibbi Johansson.

svårt att utse

Enligt Sophie Helander var det inte lätt att utse en vinnare bland de återstående kandidaterna.

– De fyra finalisterna hade flera gemensamma egenskaper, såsom ett brinnande intresse för lantbruk, bra coachande och pedagogiska egenskaper blandat med en stor skopa ödmjukhet. Gemensamt var även en bra struktur för uppföljning av uppsatta mål.