facebooktwittermail d

Han är kung på ekogödsel

Lantbrukare Emil Olsson har förändrat marknaden för ekogödsel. På bara några få år har hans företag Ekoväx tagit en stor del av den svenska försäljningen.

Just nu råder full aktivitet på Slätte gård utanför Töreboda i Västergötland. Norskt köttmjöl pelleteras och säckas för att komma ut till olika delar av Sverige inför vårbruket.

Förra året såldes 7 000 ton, vilket är nästan hälften av vad den dominerade aktören Lantmännen säljer. I år kommer troligen Ekoväx att öka försäljningen ytterligare.

"Behövde skiten själv"


- När vi kom pressade vi priserna. Jag tror också att vi har lyckats få marknaden mer intresserad av ekoodling, säger Emil Olsson.

För fyra år sedan startade allt. Men då fanns inga planer på att bli en betydande aktör på ekogödningsmarknaden.

- Jag behövde skiten själv eftersom inga av de produkter som fanns på marknaden fungerade för oss som hade mycket mark att köra på, berättar Emil Olsson muntert.

Totalt odlar Emil Olsson cirka 900 hektar ekologiskt. Importen av köttmjöl från Norge startade med att en markägare till ett av hans arrenden också hade ett åkeri med kontakter över gränserna.

- Vi fick börja med att ägna ett halvår åt pappersarbete. Sedan krävdes rätt mycket pengar här på gården för att komma i gång, berättar han.

Mycket klagomål


Trots att importen var för eget bruk var efterfrågan från andra lantbrukare så stor att försäljningen började redan de första månaderna. Men kvaliteten på köttmjölet från den ena fabriken gjorde att det kom mycket klagomål.

Båda kvaliteterna importeras fortfarande, men "problemkvaliteten" pelleteras på gården och ställer därmed till med bekymmer i den egna tillverkningen i stället för till köpande kunder som tidigare.

Att Ekoväx lyckats bli så stora på gödselmarknaden tror Emil Olsson beror på att han odlar själv och därmed har kunnat testa produkterna. Många lantbrukare har varit på besök för att se hur gödseln används på Slätte gård.

Stora ambitioner


- Gödslingen är framtiden för ekologiska odlare. När alla kritiker pratar om att vi inte kan föda en svältande världsbefolkning kan vi inte ta halva skördar, påpekar han.

På tio år har Emil Olsson gått från att äga 4 till 1 060 hektar mark varav 380 hektar är skog. Omsättningen ligger på totalt 25 miljoner kronor varav gödselverksamheten står för 10 miljoner.
Emil Olsson har stora ambitioner att fortsätta tillväxten av företaget framöver.

- Sätter man inte höga mål så når man inte långt. Resultatet är det viktiga, att ha det rent och snyggt samt att hålla många järn i elden, säger han.Malin Eborn