facebooktwittermail

Han är chanslös utan stöd

Stöden är en förutsättning för att satsande storbönder ska kunna gå runt. - Det är bara att konstatera, utan stöden skulle det absolut inte gå att fortsätta för min del, säger Magnus Gustafson.

Femman på listan över företagen med högst andel stöd i omsättningen, M Gustafsons Lantbruks AB, brukar 1 100 hektar i Söderköpingstrakten.
Magnus Gustafsons gård Kullerstad är bara på 120 hektar, resten arrenderas.

- Bra mycket av det jag får i stöd betalar jag ju i arrenden helt enkelt. Pengarna går via mig till jordägarna i stället, säger Magnus Gustafson.

Sju procents marginal


Med stöden har han en marginal på sju procent.
Utan stöden på 2,7 miljoner kronor 2009 skulle han ha gjort en brakförlust på sin spannmålsodling.
Svedberga Lantbruks AB, tvåan på listan, hade en rörelsemarginal på 11 procent 2009.
Utan stödet på 4,5 miljoner kronor hade bolaget, som nyligen etablerat sig och brukar 2?000 hektar i Nordvästskåne, gått med en rejäl förlust.

I årsredovisningen skriver vd Morten Olsen-Kludt att "då EU-stöd fortfarande utgör en stor del av bolagets intäkter, innebär detta en beroendeställning gentemot politiker och politiska beslut".

Men skillnaden är stor när det gäller stöden i förhållande till omsättningen hos det största stödmottagarna. För Almnäs Bruk AB är stödet bara en liten, men trots det viktig, intäkt för företaget.
- Utan stöd skulle vi behöva sluta med jordbruk i morgon. Nästan ingen klarar sig utan dem och marknaden vet om det, säger Thomas Berglund, vd Almnäs bruk.

Fler näringsgrenar


Almnäs Bruk bedriver jord- och skogsbruk i Hjo i Västra Götaland. 2009 stod stöden för fyra procent av företagets omsättning. Enligt Thomas Berglund är förklaringen till det att det finns andra näringsgrenar inom affärsrörelsen.
- Vi har till exempel ett omfattande skogsbruk, virkeshandel och uthyrning av bostäder. Jordbrukets andel av företagets omsättning är ganska liten, säger han.

Skulle ni klara er utan stöd?


- Det beror på hur man ser på det, stöden är avgörande för att vi ska kunna hålla på med jordbruk. Vi har andra lönsamma grenar, säger han.

Thomas Berglund förespråkar att stödsystemet ska avskaffas, men det måste ske på lika villkor över hela EU. Han anser att livsmedelsindustrin håller priserna nere på grund av stöden.
- Det är inte stöd till jordbrukaren det är ett stöd till Europas livsmedelsindustri, säger han. Torbjörn Esping