facebooktwittermail d

Han är Årets vallmästare

Thomas Rappe på Strömsrums gård har utsetts till Årets vallmästare 2017.

Thomas Rappe på Strömsrums gård har utsetts till Årets vallmästare 2017.
Thomas Rappe på Strömsrums gård har utsetts till Årets vallmästare 2017. FOTO: ANN CHRISTIN OLSSON/TIDNINGEN HUSDJUR

Strömsrum är en gård i Kalmar län som i dag bedriver mjölkproduktion ekologiskt och kvaliteten på vallfodret är därför extra viktig för att få en hög avkastning.

På Strömsrum finns 230 SRB-kor, 375 hektar åker varav 120 hektar vall samt 50 hektar åkermarksbete.

Thomas Rappe gläds åt utmärkelsen och vill lyfta fram hela sin personal och att alla är lika viktiga för resultatet, från de som arbetar ute växtodlingen till de som sköter korna i ladugården.

-Vi siktar på att ligga på 11,5 Megajoule per kilo ts och ta tre skördar. Att avkastningen i år låg på 11,6 ton ts per hektar kan vi tacka möjligheten till bevattning för, säger Thomas Rappe i ett pressmeddelande.

Juryns motivering:

"Årets Vallmästare tar hem segern med en tydlig strategi: Att med hjälp av bevattning säkra hög hektaravkastning och jämna näringsvärden. Bevattningen säkerställer också att det finns gott om bete även torra somrar. Andelen klöver i vallen har optimerats för att bidra med kväve i den ekologiska odlingen och skapa balans mellan energi och protein. Detta ger ett vallfoder med hög och jämn kvalitet".

Utmärkelsen Årets Vallmästare instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare. Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött tillsammans med Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan, Sveriges lantbruksuniversitet och Växa Sverige.