facebooktwittermail d

Hamstring under pandemin bakom tapp för ekomat

Svensk ekomat fortsätter att tappa andelar i handeln. Försäljningen är nu tillbaka på samma nivå som för fem år sedan, visar en ny rapport. 

Ekologisk mjölk
Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter har minskat från 7,1 procent under 2020 till 6,3 procent första halvåret 2021. FOTO: CECILIA PERSSON

Den senaste rapporten från Ekologiska Lantbrukarna visar att försäljningen av svenskproducerad ekologisk mat minskat under det första halvåret av 2021. 

På fem år har den totala försäljningen sjunkit med 0,9 procentenheter och utgör nu 7 procent av hela handelns livsmedelsförsäljning. Merparten av nedgången har ägt rum mellan 2020 och 2021, då den totala försäljningen av ekomat minskade med 0,5 procentenheter.

Rapporten slår också fast att all livsmedelsförsäljning backat under det senaste kvartalet i år – eko minskade mer än konventionellt och tappade 6,4 procentenheter. Den här perioden präglades också av en rekyl efter fjolårets hamstringsvåg som berodde på pandemins utbrott. 

Frukt och grönt i särklass

Den enda kategorin där ekologiskt ökar sin andel mellan andra kvartalet 2020 och motsvarande period 2021 är frukt och grönt. 

– Det uppstod en brist på ekologiskt frukt och grönt under hamstringsvågen och den ökning som vi ser nu är en åtgång till den andel som ekologiskt hade före pandemin, säger Sofia Emilson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Sofia Emilson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.
Sofia Emilson är verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: EKOLOGISKA LANTBRUKARNA

Tufft för mejeriprodukter

Mejeriprodukter utgör en stor andel av de ekologiska livsmedlen. Här har andelen ekologiskt minskat från 7,1 procent under 2020 till 6,3 procent första halvåret 2021.

– Det här är en kategori som haft det tufft i flera år och det beror dels på förflyttningen i intresse från mejeri– till veganprodukter. Konsumentgrupper har prioriterat vegetabiliska alternativ, till exempel havredryck, i stället för ekologisk mjölk, säger Sofia Emilson och fortsätter:

– Intresset för att handla ekologiskt är fortsatt stort, men när butiker reagerar på trender ger de ofta plats för veganska och lokalproducerade produkter på bekostnad av ekologiska. Vilket medför en minskning i försäljningen av exempelvis ekologiska mejeriprodukter. 

En nedgång som är i otakt med omvärlden

Under de senaste åren har försäljningen av ekomat minskat i Sverige samtidigt som den ökat på många andra håll i världen. 

– Den här negativa trenden har pågått sedan 2016, men det är först nu som vi börjar se en minskning. I många av de andra stora ekomarknaderna runtom i världen har man varit duktiga på att kombinera eko med andra mervärden som konsumenten är intresserad av, till exempel kombinationen vegetariskt och lokalproducerat. Sverige måste våga satsa på märkesvaror som är mer personliga. 

Övriga ekoprodukter

Försäljningen av ekologiska ägg har minskat i värde och andel. Under andra kvartalet sjönk värdeandelen med 2 procent, precis som ekologiskt kött (-0,1) och ekologiska spannmålsprodukter (-0,2). 

LÄS OCKSÅ: Eko ökar i världen - men marknaden krymper i Sverige