facebooktwittermail

Odlar mera vall – trots riskerna

Hamra Gård ökar vallarealen med 33 procent i år. Skälet är att trygga grovfodertillgången för gårdens 500 djur men också att säkra hö till avsalukunderna.

Hamra Gård ökar sin vallareal rejält för att säkra grovfodret till gårdens 500 djur.
Hamra Gård ökar sin vallareal rejält för att säkra grovfodret till gårdens 500 djur. FOTO: MOSTPHOTO

Hamra gård utanför Stockholm är DeLavals egen testgård för utveckling av mjölkningsprodukter. Samtidigt är det ett modernt produktionslantbruk med 250 mjölkande kor och 500 djur totalt.