facebooktwittermail

Hampaolja fall för hovrätten

Göta hovrätt avgör om CBD-olja från hampabonden Göran Andersson i Grästorp är narkotika eller jordbruksprodukt. Åklagaren har överklagat tingsrättens beslut att lämna tillbaka beslagtagen olja.

FOTO: BÖRGE NILSSON

CBD-oljan togs i beslag i en polisrazzia mot Scandinavian Hemp och Nordic Med Can i oktober. Oljan ansågs vara narkotika, trots att den innehåller så små mängder av rusmedlet THC att den saknar narkotisk effekt.