facebooktwittermail d

Hamnkonflikten i Göteborg trappas upp

Den här veckan trappas den årslånga konflikten mellan fackförbund och arbetsgivare i Göteborgs hamn upp. ger skogsindustrijätten Stora Enso stora problem.

Den pågående konflikten i containerhamnen i Göteborg startade i april 2016 och handlar bland annat om arbetsmiljö.
Den pågående konflikten i containerhamnen i Göteborg startade i april 2016 och handlar bland annat om arbetsmiljö. FOTO: GORAN ASSNER/VIEW +46(0)709-9322

Hamnarbetarförbundet har varslat om en blockad i dag som gäller övertidsarbete och nyanställningar. Blockaden gäller fram till den 30 juni. Arbetsgivaren APM Terminals svar på detta är en lockout från den 19 maj och till den 30 juni. Under denna tid kommer arbetet i hamnen under vardagar endast pågå på dagtid, och för kunderna betyder detta en begränsning av servicen i containerhamnen.

Göteborgs containerhamn är landets största och en av hamnens stora kunder är skogsindustrikoncernen Stora Enso. Varje vecka skickar bolaget 800 containrar via hamnen, vilket är cirka en tiondel av hamnens exportvolymer.

Dyrare och senare leveranser

Konflikten i hamnen gör att Stora Ensos logistik blir betydligt mer omständlig.

– Vi har tvingats hitta alternativa transportpunkter och metoder för att nå fram med godset till våra kunder. Men det blir förseningar, ökade kostnader och längre transporter, och därmed även en större miljöpåverkan, säger Carl Norell som är presschef på Stora Enso.

I ett brev till regeringen vädjar Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström om att regeringen ska försöka hitta en varaktig lösning för hamnen.

– Vi vill fortsätta använda Göteborgs hamn för containertransporterna och det är en drivande anledning bakom brevet till regeringen. Vi vet att detta är en prioriterad fråga för regeringen, men vi vill ändå förtydliga betydelsen av hamnen, för oss och för svensk industri, säger Carl Norell.

Riskerar tappa trafik

Karl-Henrik Sundström skriver i brevet att förtroendet för Nordens viktigaste transporthamn och svensk export minskar på grund av den långdragna konflikten, och att om en uppgörelse inte nås inom närtid riskerar Göteborgs hamn att förlora fartygstrafik från några av världens största rederier för transporter till bland annat Asien.

Stora Enso skickar i huvudsak pappers- och kartongprodukter med containrar. Frakterna går till samtliga kontinenter, och för närvarande är det en daglig utmaning för att få fram varorna till kunderna.

– Om konflikten inte löses i närtid tvingas vi hitta mer långsiktiga alternativa lösningar, säger Carl Norell.

Hamnkonflikten

Hamnarbetarförbundet bildades 1972 och är inte med i LO. Sveriges Hamnar har dock kollektivavtal med LO-förbundet Transport.

Verksamheten i den kommunägda containerhamnen, med cirka 350 kollektivanställda, drivs sedan 2012 av APM Terminals.

Den pågående konflikten startade i april 2016 och handlar bland annat om arbetsmiljö. Flera punktstrejker och blockader har genomförts.

LÄS MER: Containerkaos för skogsindustrin

LÄS MER: Containerlinjer läggs ner

LÄS MER: Nej till medlarbud