facebooktwittermail d

Halverad budget för bättre rådgivning till djurbönder

Ett nytt kunskapsnav ska se till att ny forskning verkligen kommer djurbönderna till del.

Men regeringen satsar bara hälften av pengarna som behövs.

Landsbygdsminister Peter Kullgren.
Landsbygdsminister Peter Kullgren. FOTO: REGERINGEN

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under perioden 2023 till 2027 för att forskningsinstitutet RISE ska inrätta ett kunskapsnav för animalieproduktion.

– Konkurrenskraften för svenska djurbönder behöver stärkas och den svenska produktionskapaciteten öka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

”Viktigt att det här blir bondenära”

Kunskapsnavet ska sammanställa och tillgängliggöra nationell och internationell kunskap. Genom samverkan med aktörer ska navet också bidra till samsyn om vilken kunskap som behöver tas fram och genomföra eller initiera försök, tester och utvärderingar.

Kunskapsnavet ska även samverka med intressenter i sektorn, rådgivarorganisationer samt med universitet och högskolor.

– Det är viktigt att det här blir bondenära, ska du stärka konkurrenskraften i den svenska produktionen så är primärledet jätteviktigt, säger Lars-Erik Lundkvist, LRF, näringspolitisk rådgivare på LRF.