facebooktwittermail

Halverad älgtilldelning – hårt slag mot hans ungskog

Ringarum

Skogsägaren Lars-Erik Sandbergs tallföryngringar betas hårt av älgar – över hälften av de yngsta tallplantorna har dokumenterade färska skador. Men i år har länsstyrelsen nästan halverat älgtilldelningen på gårdens skogsmark.

– En katastrof för oss, säger han.

”Det klart att man blir ledsen när man ser hur ett livsverk blir förstört”, säger Lars-Erik Sandberg om sin ungskog med tall. Tillväxten har stannat av på grund av kraftig betning.
”Det klart att man blir ledsen när man ser hur ett livsverk blir förstört”, säger Lars-Erik Sandberg om sin ungskog med tall. Tillväxten har stannat av på grund av kraftig betning. FOTO: CECILIA PERSSON

Vi rör oss bland åttaåriga tallar på Lars-Erik Sandbergs mark i Ringarum utanför Söderköping. Bara några enstaka plantor är högre än en halvmeter. Vid normala förhållanden och utan betande älgar borde de vara närmare tre meter höga.