facebooktwittermail

Halv miljon till vindkraftstudie

Hallstahammars och Köpings kommuner har fått 450 000 kronor i stöd från Boverket för att undersöka möjligheterna till vindkraft.

- Det innebär att vi kommer att kunna ta fram underlag, göra landskapsanalyser och så vidare, berättar Gun Törnblad, planchef i Hallstahammars kommun, för Vestmanlands Läns Tidning.

Kommunerna får hälften var av de 450 000 kronorna och nu ska de titta närmare på var det kan vara lämpligt att placera eventuella vindsnurror.

- Det handlar om att man ser var det finns bevarandevärden, kultur- och naturvärden som vi vill bevara, säger Gun Törnblad.

Kommunerna kommer inte att bygga några vindkraftverk, betonar hon. I stället handlar det om att vara ute i god tid om företag i framtiden skulle visa intresse för att satsa på vindkraft i Köping eller Hallstahammar. ATL.nu