facebooktwittermail

Lantmännen startar 2021 i nivå med fjolåret

Lantmännen redovisar nästan en halv miljard kronor på sista raden trots minskad omsättning. Det framgår av delårsrapporten över årets fyra första månader.

”Lantmännen fortsätter att utveckla stabilt”, säger koncernchefen Per Olof Nyman i ett pressmeddelande.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen.
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen. FOTO: JOHAN OLSSON

Lantmännens omsättning sjönk under första tertialet med 5,1 procent till 14 925 miljoner kronor. Till drygt hälften berodde omsättningstappet dock på valutaeffekter.