facebooktwittermail d

Hälsingestintans grundare: Idén går inte i graven

Under torsdagen kom beskedet att det mobila slakteriföretaget Hälsingestintan har begärts konkurs. Tilltron till konceptet lever däremot kvar.

Grundaren Britt-Marie Stegs. Det australiensiska företaget Provenir har nyligen anammat konceptet som mött positiva reaktioner bland konsumenter.
Grundaren Britt-Marie Stegs. Det australiensiska företaget Provenir har nyligen anammat konceptet som mött positiva reaktioner bland konsumenter. FOTO: ANNA STEGS

Grundaren Britt-Marie Stegs lämnade för två år sedan ledningsgruppen för det mobila slakteriet Hälsingestintan. Vid det tillfället led företaget av vad hon kallar barnsjukdomar men förhoppningarna inför framtiden var stora.

– Studier av konceptet fanns från tidigare men vi förverkligade idén, säger Britt-Marie Stegs till ATL.

Tanken var att tillhandahålla kött av bästa kvalitet där djuren mått bra under hela produktionskedjan. De mobila slakterierna blev lösningen för att slippa stressande djurtransporter.

Läs mer: Hälsingestintan i konkurs

Konceptet har anammats i Australien

Britt-Marie Stegs och medarbetarna beskrivs gemensamt ha övervunnit de hinder som uppstod på vägen. Allt från veterinärkontroller till rent vatten kunde säkerställas. Företagets konkurs tror hon inte kan kopplas till slakteriets funktion, utan till andra faktorer.

Det australiensiska företaget Provenir har nyligen anammat konceptet som mött positiva reaktioner bland konsumenter. Provenir har tagit fram sin egen lösning för det mobila slakteriet, men har tagit hjälp av Hälsingestintans grundare för att snabba på processen.

Arbetar aktivt för djurhälsa

Under det senaste året har Britt-Marie Stegs även varit närvarande i Bryssel, under diskussioner kring utveckling av europeisk djurhälsa. Genom mobila slakterier finns potential att minska transporter av levande djur, något hon poängterar är viktigt i sammanhanget.

– Jag är glad över att idén inte verkar gå i graven, säger Britt-Marie Stegs.

Läs också: Stenhammar i intervju från 2018: Kommer dröja två år innan förlust vänds till vinst

ATL TV: En inblick i Hälsingestintans mobila slakteri från 2014