facebooktwittermail d

Hälsingestintan stoppar produktion av burgare

Hälsingestintans tillverkning av gårdsmärkt hamburgare får kritik på flera punkter. Bland annat görs de av köttfärs som tinats, för att sedan frysas om utan tillagning.

Hälsingestintan lanserade de gårdsmärkta hamburgarna förra sommaren. Nu stoppas tillverkningen tills vidare.
Hälsingestintan lanserade de gårdsmärkta hamburgarna förra sommaren. Nu stoppas tillverkningen tills vidare. FOTO: MARTIN ÖSTERGÅRDS

Det var vid kommunens planerade inspektion som flera brister upptäcktes i tillverkningen av gårdsmärkta hamburgare i Järvsö. Bristande hygieniska rutiner upptäcktes vid kontrollen.

– De har uppgett att de eventuellt tänker sluta helt med tillverkningen av hamburgare i den lokalen, annars måste de åtgärda avvikelserna, säger Sanna Sjödin, miljöinspektör på miljöenheten i Ljusdal.

"Trodde det var okej"

Bland annat visade det sig vid kontrollen att man tinar frusen köttfärs i 5-7 dagar, för att sedan tillverka hamburgare och återfrysa den råa färsen igen.

– Vi trodde att det var okej att göra så, eftersom vi tillsätter salt och peppar, och därigenom gör en beredning, säger Henrik Viken, vd för Hälsingestintan till ATL.

Han säger att man rättar sig efter miljöenhetens kritik och har stoppat produktionen tills vidare.

– Vi får se hur och i vilken form vi startar igen. Antingen i Järvsö eller eventuellt vid vår anläggning i Eskilstuna, säger Henrik Viken.

FOTO: HÄLSINGESTINTAN

Han menar att den typen av ursprungsmärkning som anger vilken gård köttet kommer är unikt för förädlade livsmedel i större skala. Ett koncept som man vill utveckla, inte avveckla.

– Vi vill ta gårdsmärkningen längre och till fler produkter, det är en viktig bit i vårt koncept att knyta konsumenterna närmare producenterna, säger han.

Dålig hygien

Kritiken som framförts efter kontrollen rörde också rutiner för hygien och kontroll av temperaturer i kött och kylrum.

Vid kontrollen mätte man temperaturen i lokalen till 30 grader och det fanns ingen rutin för att mäta temperaturen i köttet under hanteringen. Köttets temperatur får inte överstiga 7 grader, för att undvika risk för mikrobiologisk tillväxt.

Personal använde samma plasthandskar vid byte av soppåse som sedan behölls på vid fortsatt tillverkning av livsmedel. Samma arbetskläder användes också vid tillverkning som vid annat arbete, till exempel i butiken.

På kylrummets golv och på hyllorna hade blodiga vätskor runnit ut, något som Hälsingestintan uppger att man städar bort varje dag. I rapporten anges att Hälsingestintan i stället borde använda en förvaring som motverkar att vätskor från köttet läcker ut i skylrummet.

Vatten från kylaggregatet i kylrummet rann/droppade ned i en öppen balja, så att vatten kunde skvätta på livsmedlen.

Henrik Viken, vd för Hälsingestintan tillträdde under våren 2017, efter företagets grundare, Britt-marie Stegs.
Henrik Viken, vd för Hälsingestintan tillträdde under våren 2017, efter företagets grundare, Britt-marie Stegs. FOTO: HÄLSINGESTINTAN

Samma mopp

Vid städning av lokalerna användes samma skurmopp överallt, även i personalutrymme och personaltoalett vilket kan medföra spridning av smitta och bakterier. Moppen var smutsig och stod vid inspektionen i hinken som var fylld med vatten. Inga rutiner fanns för byte av mopp, den brukade enligt personalen tvättas av för hand i vatten.

"Städutrustning som används i verksamheter där rått kött hanteras ska tvättas i 95 grader och torkas på ett effektivt sätt." skriver livsmedelsinspektörerna i sitt utlåtande.

– I det här fallet var det vi själva som bad kommunen att komma och kolla igenom verksamheten. Vi har åtgärdat alla punkter som kritiserats i protokollet, säger Henrik Viken.

LÄS MER: Nya hästköttsskandalen - 66 anhållna

LÄS MER: Ovisst om olagligt kött nått Sverige

PREMIUM: Andelsjordbruk vill samla fler

PREMIUM: Så lurade han ogräset

PREMIUM: Folke 86 - en klippa i vallskörden

I kontrollrapporten uppmärksammas bland annat:

Lokaler och utrustning:

Utsliten utrustning. Skärbrädor i plast med knivspår och missfärgningar.

Bristfällig temperaturkontroll för diskmaskin (måste ha tillräckligt hög temperatur för att motverka bakterietillväxt).

Utrustning ej ren. Förberedelsebänk hade hål med plastslang ansluten för avrinning av vätskor. Ingen anslutning till golvbrunn och ingrodd smuts i slangen. Svårt att rengöra vid hål i bänken.

Säker hantering, lagring och transport:

Felaktig nedfrysning. Fryst köttfärs fick tina 5-7 dagar i kylskåp för att sedan beredas och frysas igen. Hamburgare räknas som köttberedning (samma som köttfärs) och får inte frysas in efter upptining.

Bristfällig förvaring av kött i kyl. Blodiga vätskor hade runnit ut i kylrummet.

Råvaror ska förvaras under lämpliga förhållanden som förhindrar att de blir skämda och som skyddar mot kontaminering.

Droppande vatten från aggregat. Utan försluten avledning av vattnet finns risk för kontaminering till intilliggande livsmedel.

Rengöring och desinfektion:

Smutsig städutrustning och bristfällig rutin som kan leda till smittspridning.

Temperatur:

Bristfällig temperaturkontroll och temeraturhållning för frys. Saknas termometer, förhöjd temperatur vid kontroll (-14,5 grader). Ska vara kallare än -18 för frysvaror.

Personlig hygien:

Bristfällig rutin för arbetsklädsel, samma i butik och i beredningsutrymme samt vid uttag av avfall och vid köttberedning.

Bristfällig temperaturkontroll på köttet vid beredning.