facebooktwittermail d

Hälsingestintan sluter avtal i Frankrike

Hälsingestintan ska förbättra köttkvalitet och djuromsorg i Frankrike.

FOTO: MALIN HOELSTAD

Hälsingestintans kunskap för att förbättra köttkvalitet och djuromsorg intresserar Fransmännen. Ett flerårigt avtal har undertecknats med det franska bolaget S.A.S Boeuf Ethique som innebär att Hälsingestintan kommer överföra sin kunskap inom djuromsorg, mobil slakt och spårbarhet till Frankrike.

— Vi överför vår kunskap och räknar med att konceptet är på plats nästa år. Ordern innebär en investering på mer än 3 miljoner euro i Frankrike och ett antal miljoner till oss, säger Hälsingestintans vice vd Henrik Viken till Atl.

Det är inte fråga om att tillverka och leverera mobila slakterier till fransmännen. Hälsingestintan säljer sitt koncept och det har intresserat flera länder. Diskussioner förs också i nuläget med Tyskland.

Fått hjälp

— Intresset för de mobila slakterierna är konsumentdrivet i Frankrike och vi har fått hjälp av en huvudman att ta konceptet till dit. I samarbetsavtalet är också franska djuruppfödare med, säger Henrik Viken.

Han tror att frågor som djuromsorg kommer upp allt mer på den internationella agendan.

— Vi ersätter inte de industriella storslakterierna på många år och sättet vi producerar mat, men jag tycker att det gått för långt. Mänskligheten har slaktat djur i tusentals år och det här är lite Back to Basic.