facebooktwittermail d

Replik: Konkursen blev oundviklig

Aktieägarna och ledningen har trott helhjärtat på Hälsingestintan, skriver före detta styrelseordföranden Johan Fant i denna replik.

Johan Fant, styrelseordförande för Hälsingestintan fram till konkursen.
Johan Fant, styrelseordförande för Hälsingestintan fram till konkursen. FOTO: ALTO CUMULUS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Hälsingestintan har varit en mycket liten aktör med en ny affärsmodell som har haft svårt att få ekonomi och effektivitet i verksamheten. I alla led från inköp via slakt och styckning till försäljning har det blivit lite dyrare. Många andra aktörer i branschen är väsentligt större och har då stordriftsfördelar.

Detta är grundproblemet till bolagets förluster. Hälsingestintan förlorade ifjol och i år cirka tre miljoner i månaden. Den 23 maj på morgonen på ett extra styrelsemöte stod det klart att ingen befintlig aktieägare eller nya ägare vi kontaktat var intresserade av att tillskjuta ytterligare kapital. Först då var hoppet ute och vi ansökte omedelbart om konkurs.

Under de senaste åren har Hälsingestintans förluster uppgått till sammanlagt cirka 100 miljoner. Bolagets två största aktieägare har förlorat mer än 40 miljoner vardera.

Det som är så tråkigt är att fantastiska lantbrukare som leverantörer drabbas ekonomiskt. Detta kan jag bara beklaga. Jag vet att aktieägarna och ledningen verkligen har trott helhjärtat på Hälsingestintan men att vi trots stora ansträngningar inte lyckats få lönsamhet.

Johan Fant, före detta styrelseordförande Hälsingestintan